SBU Logo CAS Logo

Dept. Logo

Follow the links below to the listing of graduate students according to research areas and institutions.

Agozzino, Luca
Amgalan, Anar
Andrade, Joseph
Ang, Jian Peng
Araiza, Fernando
Arnold, Brian
Ashraf, Ahsan
Barrios Sazo, Maria
Baserdem, Batuhan
Baumont, Lucie
Beamer, Benjamin
Behan, Connor
Bein, Benjamin
Berrigan, Elizabeth
Bertino, Giulia
Biswas, Jyoti
Buggelli, Kelsey
Campoverde, Angel
Cervantes, Raphael
Chang, Jae Hyeok
Chang, Mu-Hung
Chen, Yanzhu
Chen, Karen
Chen, Cong
Chen, Xinzhong
Chen, Lizhi
Chisman, Olivia
Choi, Gong-jun
Ciavatti, Thomas
Clarke, Cameron
Cochran, Michael
Corbett, Tyler
Coshic, Kush
Cronin, Nicole
Curley, Sheridan
Deger, Aydin
Deng, Haiming
Dick, Sebastian
DiRe, Alexander
Divilov, Simon
Druks, Ori
Ellison, Tyler
Elton, Daniel
Esformes, Taylor
Fan, Thomas
Fan, Wenqing
Fang, Yifan
Field-Pollatou, Angeliki
Ge, Huijun
Gera, Sonali
Gervais, Hualong
Ghosh, Aminik
Gromov, Andrey
Guan, Fen
Gura, Anna
Guseva, Elizaveta
Han, Dongwon
Hayes, Christopher
Hazoglou, Michael
He, Xu-Gang
Hoffman, Melissa
Homiller, Samuel
Horton, Spencer
Hsing, Greg
Hu, Zhixiang
Huang, Kuo-Wei
Inaki, Taichi
Izadi Rad, Ali
Jacobs, Adam
Jamieson, Andrew
Jeong, Saebyeok
Ji, Zhongling
Jia, Yiyang
Jo, JayHyun
Jones, Peter
Jordaan, Bertus
Ju, Chia-Yi
Kappes, Alexander
Karthas, Stacy
Katz, Maximilian
Kaushik, Sahal
Kellerstein, Moshe
Khachatryan, Vladimir
Khalil, Nermeen
Kim, Youngshin
Kline, Paul
Konstantinova, Tatiana
Krinner, Ludwig
Kumaravadivel, Piranavan
Kutz, Tyler
Kwon, Joonhyuk
Lamb, Lucas
Larsen, Rasmus
Lee, Norton
Lee, Kyle
Lemos, Madalena
Leung, Yue Hang
Li, Xinlong
Li, Hui
Li, Xiangdong
Li, Yuqi
Li, Xiaoyue
Liang, Yunong
Liu, Wenhao
Liu, Jian
Liu, Rui
Liu, Xiaoyang
Liu, Peifeng
Liu, Yizhuang
Logan, John
Ma, Yao
Mace, Mark
Madhavacheril, Mathew
Martynenko, Sergey
Massari, Andrea
Mazeliauskas, Aleksas
McNally, Daniel
Mihalik, Darin
Mihara, Kentaro
Mihara, Kentaro
Mills, Scott
Mishra, Chinmay
Mittal, Dhruv
Montalbano, Alyssa
Monteiro, Gustavo
Moreno Virrueta, Julio
Mu, Linfeng
Namazi, Mehdi
Nery, Jean
Nian, Jun
Niederhausen, Hans
Njoya, Oumarou
Pan, Yiwen
Pang, Yutong
Park, HyeYun
Pazmino, Arturo
Peelaers, Wolfger
Petrov, Peter
Petrushina, Irina
Philip, Evan
Polacek, Martin
Pollard, Shawn
Pomata, Nicholas
Poulsen Nautrop, Hendrik
Prabhakar, Naveen
Prakash, Abhishodh
Qian, Yachao
Radhakrishnan, Sooraj
Rahman, Omer
Ramamurti, Adith
Ramani, Harikrishnan
Ramasubramanian, Niveditha
Reeves, Jeremy
Richards, Ryan
Richter, Julian
Roumpedakis, Konstantinos
Roy, Kaushik
Rudolph, Jeffrey
Ryu, Taeho
Sagona-Stophel, Steven
Sandor, Peter
Santucci, Gabriel
Saxena, Vivek
Schneeloch, John
Scholz, Niko
Schultz, Benjamin
Schweid, Benjamin
Sharma, Vidushi
Shi, Yanliang
Shih, Kai
Sholapurkar, Mukul
Shugert, Charles
Song, Ningqiang
Soto Cambres, Adrian
Spillane, Michael
Stachurska, Juliana
Stewart, Michael
Sun, Jiayin
TaghaviZanjani, Behrad
Tarantino, Nicolas
Tucker, John
Valdez, Ariana
Vaz, Ricardo
Wagner, Maximilian
Wang, Xuanhua
Wang, Di
Wang, Ruoxi
Wang, Yikun
Wang, Yihong
Wang, Yue
West, Colin
Willcox, Donald
Wood, Kevin
Wu, Chengjian
Wu, YuanHui
Xin, Tianmu
Xu, Yiqian
Yalcin, Serpil
Yan, Fanglida
Ye, Tao
Yoo, Jun-Sik
You, Yingbing
Yusuf, Humed
Zakharov, Vladislav
Zaman, Aungshuman
Zeng, Mao
Zhang, Jiawei
Zhang, Yiting
Zhang, He
Zhang, Zhedong
Zhang, Xinyu
Zhao, (Xin) Arthur
Zhao, Tianqi
Zhong, Yiming
Zhou, Mingliang
Zhou, Xinan
Zoya,

Accelerator and Beam Physics

Kelsey Buggelli, Graduate Student.
Physics D-118, kelsey.buggellistonybrook.edu.

Lizhi Chen, Graduate Student.
Physics D-120, lizhi.chenstonybrook.edu.

Nermeen Khalil, Graduate Student.
Physics C-121, nermeen.khalilstonybrook.edu.

Kentaro Mihara, Graduate Student, kentaro.miharastonybrook.du.

Irina Petrushina, Graduate Student.
Physics C-119, Irina.Petrushinastonybrook.edu.

Omer Rahman, Graduate Student.
Physics B-130, omer.rahmanstonybrook.edu.

Kai Shih, Graduate Student.
Physics B-130, kai.shihstonybrook.edu.

YuanHui Wu, Graduate Student, yuanHui.wustonybrook.edu.

Tianmu Xin, Graduate Student.
Physics C-119, tianmu.xinstonybrook.edu.


Astronomy

Adam Jacobs, Graduate Student.
ESS 443C, adam.jacobsstonybrook.edu.

Maximilian Katz, Graduate Student, maximilian.katzstonybrook.edu.

Mathew Madhavacheril, Graduate Student.
ESS 443B, mathew.madhavacherilstonybrook.edu.


Atomic, Molecular, and Optical Physics, Quantum Electronics

Brian Arnold, Graduate Student.
Physics D-120, brian.arnoldstonybrook.edu.

Spencer Horton, Graduate Student, spencer.hortonstonybrook.edu.

Oumarou Njoya, Graduate Student.
Physics C-121, oumarou.njoyastonybrook.edu.

Peter Sandor, Graduate Student, peter.sandorstonybrook.edu.

Michael Stewart, Graduate Student, michael.stewartstonybrook.edu.


Brookhaven National Laboratory

Shawn Pollard, Graduate Student, shawn.pollardstonybrook.edu.

Tianmu Xin, Graduate Student.
Physics C-119, tianmu.xinstonybrook.edu.


C.N. Yang Institute for Theoretical Physics

Tyler Corbett, Graduate Student.
Physics B-119, tyler.corbettstonybrook.edu.

Alexander DiRe, Graduate Student.
Physics D-116, alexander.direstonybrook.edu.

Chia-Yi Ju, Graduate Student.
Physics D-120, chia-yi.justonybrook.edu.

Andrea Massari, Graduate Student.
Physics C-118, andrea.massaristonybrook.edu.

Yiwen Pan, Graduate Student.
Physics B-119, yiwen.panstonybrook.edu.

Wolfger Peelaers, Graduate Student.
Physics C-119, wolfger.peelaersstonybrook.edu.

Martin Polacek, Graduate Student.
Physics C-123, martin.polacekstonybrook.edu.

Harikrishnan Ramani, Graduate Student.
Physics D-118, harikrishnan.ramanistonybrook.edu.

Yanliang Shi, Graduate Student.
Physics D-120, yanliang.shistonybrook.edu.

Michael Spillane, Graduate Student.
Physics D-126, michael.spillanestonybrook.edu.

Colin West, Graduate Student.
Physics D-126, 2-4714, Colin.Weststonybrook.edu.

Mao Zeng, Graduate Student.
Physics B-130, mao.zengstonybrook.edu.

Xinyu Zhang, Graduate Student.
Physics C-117, xinyu.zhangstonybrook.edu.

Yiming Zhong, Graduate Student.
Physics B-120, ymzhong.nkugmail.com.


Condensed Matter - Experimental and Device Physics

Benjamin Bein, Graduate Student.
Physics C-123, benjamin.beinstonybrook.edu.

Simon Divilov, Graduate Student.
Physics C-121, simon.divilovstonybrook.edu.

Daniel Elton, Graduate Student.
Physics D-126, daniel.eltonstonybrook.edu.

Andrey Gromov, Graduate Student.
Physics A-105, andrey.gromovstonybrook.edu.

Fen Guan, Graduate Student.
Physics A-108, 2-4072, fen.guanstonybrook.edu.

Greg Hsing, Graduate Student, greghsinggmail.com.

Tatiana Konstantinova, Graduate Student, tatiana.konstantinovastonybrook.edu.

Piranavan Kumaravadivel, Graduate Student.
Physics B-119, piranavan.kumaravadivelstonybrook.edu.

Jian Liu, Graduate Student.
Physics B-127, jian.liustonybrook.edu.

Daniel McNally, Graduate Student.
Physics B-130, daniel.mcnallystonybrook.edu.

Gustavo Monteiro, Graduate Student.
Physics B-119, gustavo.monteirostonybrook.edu.

Shawn Pollard, Graduate Student, shawn.pollardstonybrook.edu.

Adrian Soto Cambres, Graduate Student.
Physics A-105, adrian.soto-cambresstonybrook.edu.

Humed Yusuf, Graduate Student.
Physics C-117, mohammed.yusufstonybrook.edu.


High Energy Physics - Experimental

Angel Campoverde, Graduate Student.
Physics C-123, Angel.Campoverdestonybrook.edu.

Karen Chen, Graduate Student.
Physics B-120, karen.chenstonybrook.edu.

JayHyun Jo, Graduate Student.
Physics D-118, Jayhyun.Jostonybrook.edu.

Aungshuman Zaman, Graduate Student.
Physics D-120, aungshuman.zamanstonybrook.edu.


No affiliation

Luca Agozzino, Graduate Student.
Physics D-116, Luca.Agozzinostonybrook.edu.

Anar Amgalan, Graduate Student, anar.amgalanstonybrook.edu.

Joseph Andrade, Graduate Student.
Physics D-126, Joseph.Andradestonybrook.edu.

Jian Peng Ang, Graduate Student.
Physics A-107, jianpeng.angstonybrook.edu.

Fernando Araiza, Graduate Student.
Physics D-126, Fernando.AraizaGonzalezstonybrook.edu.

Ahsan Ashraf, Graduate Student.
Physics D-116, ahsan.ashrafstonybrook.edu.

Maria Barrios Sazo, Graduate Student.
Physics B-119, Maria.BarriosSazostonybrook.edu.

Batuhan Baserdem, Graduate Student.
Physics D-117, Batuhan.Baserdemstonybrook.edu.

Lucie Baumont, Graduate Student, lucie.baumontstonybrook.edu.

Benjamin Beamer, Graduate Student, Benjamin.Beamerstonybrook.edu.

Connor Behan, Graduate Student.
Physics C-121, Connor.Behanstonybrook.edu.

Elizabeth Berrigan, Graduate Student, Elizabeth.Berriganstonybrook.edu.

Giulia Bertino, Graduate Student.
Physics B-119, giulia.bertinostonybrook.edu.

Jyoti Biswas, Graduate Student.
Physics A-107, JyotiProkash.Biswasstonybrook.edu.

Raphael Cervantes, Graduate Student, raphael.cervantesstonybrook.edu.

Jae Hyeok Chang, Graduate Student.
Physics B-119, JaeHyeok.Changstonybrook.edu.

Mu-Hung Chang, Graduate Student.
Physics D-120, mu-hung.changstonybrook.edu.

Yanzhu Chen, Graduate Student.
Physics C-117, yanzhu.chenstonybrook.edu.

Cong Chen, Graduate Student.
Physics D-120, cong.chenstonybrook.edu.

Xinzhong Chen, Graduate Student.
Physics A-108, xinzhong.chenstonybrook.edu.

Olivia Chisman, Graduate Student.
Physics D-116, olivia.chismanstonybrook.edu.

Gong-jun Choi, Graduate Student.
Physics B-119, gongjun.choistonybrook.edu.

Thomas Ciavatti, Graduate Student.
Physics B-120, Thomas.Ciavattistonybrook.edu.

Cameron Clarke, Graduate Student.
Physics B-119, cameron.clarkestonybrook.edu.

Michael Cochran, Graduate Student.
Physics A-105, michael.cochranstonybrook.edu.

Kush Coshic, Graduate Student.
Physics B120, kush.coshicstonybrook.edu.

Nicole Cronin, Graduate Student, Nicole.Croninstonybrook.edu.

Sheridan Curley, Graduate Student, Sheridan.Curleystonybrook.edu.

Aydin Deger, Graduate Student.
Physics D-126, Aydin.Degerstonybrook.edu.

Haiming Deng, Graduate Student.
Physics A-105, Haiming.Dengstonybrook.edu.

Sebastian Dick, Graduate Student, Sebastian.Dickstonybrook.edu.

Ori Druks, Graduate Student.
Physics A-108, Ori.Druksstonybrook.edu.

Tyler Ellison, Graduate Student.
Physics B-130, tyler.ellisonstonybrook.edu.

Taylor Esformes, Graduate Student, taylor.esformesstonybrook.edu.

Thomas Fan, Graduate Student, thomas.fanstonybrook.edu.

Wenqing Fan, Graduate Student, Wenqing.Fanstonybrook.edu.

Yifan Fang, Graduate Student, Yifan.Fangstonybrook.edu.

Angeliki Field-Pollatou, Graduate Student, angeliki.fieldpollatoustonybrook.edu.

Sonali Gera, Graduate Student.
Physics D-116, Sonali.Gerastonybrook.edu.

Hualong Gervais, Graduate Student.
Physics A-105, hualong.gervaisstonybrook.edu.

Aminik Ghosh, Graduate Student.
Physics C-117, animik.ghoshstonybrook.edu.

Anna Gura, Graduate Student, anna.gurastonybrook.edu.

Elizaveta Guseva, Graduate Student.
Physics A-107, elizaveta.gusevastonybrook.edu.

Dongwon Han, Graduate Student.
Physics C-121, dongwon.hanstonybrook.edu.

Christopher Hayes, Graduate Student, Christopher.R.Hayesstonybrook.edu.

Michael Hazoglou, Graduate Student.
Physics C-123, michael.hazogloustonybrook.edu.

Xu-Gang He, Graduate Student.
Physics D-120, xu-gang.hestonybrook.edu.

Melissa Hoffman, Graduate Student, Melissa.M.Hoffmanstonybrook.edu.

Samuel Homiller, Graduate Student.
Physics D-120, samuel.homillerstonybrook.edu.

Zhixiang Hu, Graduate Student.
Physics C-119, zhixiang.hustonybrook.edu.

Kuo-Wei Huang, Graduate Student.
Physics C-119, kuo-wei.huangstonybrook.edu.

Taichi Inaki, Graduate Student.
Physics B-120, taichi.inakistonybrook.edu.

Ali Izadi Rad, Graduate Student, ali.izadiradstonybrook.edu.

Andrew Jamieson, Graduate Student.
Physics A-108, andrew.jamiesonstonybrook.edu.

Saebyeok Jeong, Graduate Student.
Physics B-130, Saebyeok.Jeongstonybrook.edu.

Zhongling Ji, Graduate Student, zhongling.jistonybrook.edu.

Yiyang Jia, Graduate Student.
Physics B-120, yiyang.jiastonybrook.edu.

Peter Jones, Graduate Student.
Physics D-116, Peter.Jonesstonybrook.edu.

Bertus Jordaan, Graduate Student, bertus.jordaanstonybrook.edu.

Alexander Kappes, Graduate Student, Alexander.Kappesstonybrook.edu.

Stacy Karthas, Graduate Student, Stacy.Karthasstonybrook.edu.

Sahal Kaushik, Graduate Student.
Physics C-117, sahal.kaushikstonybrook.edu.

Youngshin Kim, Graduate Student.
Physics C-123, young.kim.1stonybrook.edu.

Ludwig Krinner, Graduate Student.
Physics A-108, ludwig.krinnerstonybrook.edu.

Tyler Kutz, Graduate Student, tyler.kutzstonybrook.edu.

Joonhyuk Kwon, Graduate Student.
Physics C-121, Joonhyuk.Kwonstonybrook.edu.

Lucas Lamb, Graduate Student.
Physics C-119, lucas.lambstonybrook.edu.

Norton Lee, Graduate Student.
Physics D-118, norton.leestonybrook.edu.

Kyle Lee, Graduate Student.
Physics B-130, KunSu.Leestonybrook.edu.

Madalena Lemos, Graduate Student.
Physics C-123, 2-4079, madalena.lemosstonybrook.edu.

Yue Hang Leung, Graduate Student, yuehang.leungstonybrook.edu.

Xinlong Li, Graduate Student, Xinlong.Listonybrook.edu.

Hui Li, Graduate Student.
Physics D-126, hui.li.1stonybrook.edu.

Xiangdong Li, Graduate Student.
Physics A-107, xiangdong.listonybrook.edu.

Yuqi Li, Graduate Student.
Physics B-130, yuqi.listonybrook.edu.

Xiaoyue Li, Graduate Student, xiaoyue.listonybrook.edu.

Yunong Liang, Graduate Student.
Physics C-118, Yunong.Liangstonybrook.edu.

Wenhao Liu, Graduate Student.
Physics C-118, wenhao.liustonybrook.edu.

Rui Liu, Graduate Student, Rui.Liustonybrook.edu.

Xiaoyang Liu, Graduate Student.
Physics C-118, Xiaoyang.Liustonybrook.edu.

Peifeng Liu, Graduate Student.
Physics A-108, peifeng.liustonybrook.edu.

John Logan, Graduate Student.
Physics C-121, John.Loganstonybrook.edu.

Yao Ma, Graduate Student.
Physics C-118, yao.mastonybrook.edu.

Sergey Martynenko, Graduate Student.
Physics B-120, sergey.martynenkostonybrook.edu.

Darin Mihalik, Graduate Student.
Physics B-119, darin.mihalikstonybrook.edu.

Kentaro Mihara, Graduate Student.
Physics D-120, kentaro.miharastonybrook.edu.

Scott Mills, Graduate Student, Scott.Millsstonybrook.edu.

Chinmay Mishra, Graduate Student.
Physics A-108, chinmay.mishrastonybrook.edu.

Dhruv Mittal, Graduate Student.
Physics B-120, dhruv.mittalstonybrook.edu.

Alyssa Montalbano, Graduate Student, alyssa.montalbanostonybrook.edu.

Julio Moreno Virrueta, Graduate Student.
Physics C-123, julio.morenovirruetastonybrook.edu.

Linfeng Mu, Graduate Student.
Physics D-118, mu.linfengstonybrook.edu.

Mehdi Namazi, Graduate Student, mehdi.namazistonybrook.edu.

Jean Nery, Graduate Student.
Physics C-119, juan.nerystonybrook.edu.

Jun Nian, Graduate Student.
Physics A-107, 2-4071, jun.nianstonybrook.edu.

Yutong Pang, Graduate Student.
Physics A-103, yutong.pangstonybrook.edu.

HyeYun Park, Graduate Student, HyeYun.Parkstonybrook.edu.

Arturo Pazmino, Graduate Student.
Physics D-118, arturo.pazminostonybrook.edu.

Peter Petrov, Graduate Student, peter.petrovstonybrook.edu.

Evan Philip, Graduate Student.
Physics C-117, Evan.Philipstonybrook.edu.

Nicholas Pomata, Graduate Student.
Physics D-116, Nicholas.Pomatastonybrook.edu.

Hendrik Poulsen Nautrop, Graduate Student, Hendrik.PoulsenNautrupstonybrook.edu.

Naveen Prabhakar, Graduate Student.
Physics C123, naveen.subramanyaprabhakarstonybrook.edu.

Abhishodh Prakash, Graduate Student.
Physics C-123, abhishodh.prakashstonybrook.edu.

Yachao Qian, Graduate Student.
Physics B-120, yachao.qianstonybrook.edu.

Sooraj Radhakrishnan, Graduate Student.
Physics A-105, 2-4070, soorajkrishnan.radhakrishnanstonybrook.edu.

Niveditha Ramasubramanian, Graduate Student.
Physics C-121, niveditha.ramasubramanianstonybrook.edu.

Jeremy Reeves, Graduate Student.
Physics C-123, jeremy.reevesstonybrook.edu.

Ryan Richards, Graduate Student.
Physics B-120, Ryan.Richardsstonybrook.edu.

Julian Richter, Graduate Student.
Physics B-120, julian.richterstonybrook.edu.

Konstantinos Roumpedakis, Graduate Student.
Physics D-116, Konstantinos.Roumpedakisstonybrook.edu.

Kaushik Roy, Graduate Student.
Physics A-105, kaushik.roystonybrook.edu.

Jeffrey Rudolph, Graduate Student.
Physics D-118, jeffrey.rudolphstonybrook.edu.

Taeho Ryu, Graduate Student.
Physics D-126, taeho.ryustonybrook.edu.

Steven Sagona-Stophel, Graduate Student, Steven.Sagona-Stophelstonybrook.edu.

Gabriel Santucci, Graduate Student, gabriel.santuccistonybrook.edu.

Vivek Saxena, Graduate Student.
Phsycis C-117, Vivek.Saxenastonybrook.edu.

John Schneeloch, Graduate Student.
Physics A-103, John.Schneelochstonybrook.edu.

Niko Scholz, Graduate Student.
Physics D-126, nikomoritz.scholzstonybrook.edu.

Benjamin Schultz, Graduate Student.
Physics C-118, Benjamin.Schultzstonybrook.edu.

Benjamin Schweid, Graduate Student, Benjamin.Schweidstonybrook.edu.

Vidushi Sharma, Graduate Student.
Physics C-117, Vidushi.Sharmastonybrook.edu.

Mukul Sholapurkar, Graduate Student.
Physics D-126, mukul.sholapurkarstonybrook.edu.

Charles Shugert, Graduate Student.
Physics B-130, charles.shurgertstonybrook.edu.

Ningqiang Song, Graduate Student.
Physics C-119, Ningqiang.Songstonybrook.edu.

Juliana Stachurska, Graduate Student, julastachurskagmail.com.

Behrad TaghaviZanjani, Graduate Student.
Physics D-116, Behrad.Taghavizanjanistonybrook.edu.

Nicolas Tarantino, Graduate Student, nicolas.tarantinostonybrook.edu.

John Tucker, Graduate Student.
Physics C-118, john.tuckerstonybrook.edu.

Ariana Valdez, Graduate Student, ariana.valdezstonybrook.edu.

Ricardo Vaz, Graduate Student.
Physics D-126, 2-4714, ricardo.vazstonybrook.edu.

Maximilian Wagner, Graduate Student, Maximilian.Wagnerstonybrook.edu.

Xuanhua Wang, Graduate Student.
Physics B-130, xuanhua.wangstonybrook.edu.

Di Wang, Graduate Student.
Physics D-120, di.wang.2stonybrook.edu.

Ruoxi Wang, Graduate Student.
Physics D-118, ruoxi.wang.1stonybrook.edu.

Yikun Wang, Graduate Student, Yikun.Wangstonybrook.edu.

Yihong Wang, Graduate Student.
Physics B-118, yihong.wangstonybrook.edu.

Yue Wang, Graduate Student.
Physics D-116, yue.wang.4stonybrook.edu.

Donald Willcox, Graduate Student.
Physics A-107, donald.willcoxstonybrook.edu.

Kevin Wood, Graduate Student.
Phsyics B-119, kevin.woodstonybrook.edu.

Chengjian Wu, Graduate Student, chengjian.wustonybrook.edu.

Serpil Yalcin, Graduate Student.
Physics d-126, serpil.yalcinstonybrook.edu.

Fanglida Yan, Graduate Student.
Physics C-118, fanglida.yanstonybrook.edu.

Tao Ye, Graduate Student.
Physics B-120, Tao.Yestonybrook.edu.

Jun-Sik Yoo, Graduate Student.
Physics D-126, Jun-Sik.Yoostonybrook.edu.

Yingbing You, Graduate Student.
Physics C-119, yingbing.youstonybrook.edu.

Vladislav Zakharov, Graduate Student, vladislav.zakharovstonybrook.edu.

Jiawei Zhang, Graduate Student.
Physics C-121, Jiawei.Zhangstonybrook.edu.

Yiting Zhang, Graduate Student.
Physics C-123, Yiting.Zhangstonybrook.edu.

He Zhang, Graduate Student, he.zhang.2stonybrook.edu.

Zhedong Zhang, Graduate Student.
Physics B-130, zhedong.zhangstonybrook.edu.

(Xin) Arthur Zhao, Graduate Student.
Physics B-119, xinakaarthur.zhaostonybrook.edu.

Tianqi Zhao, Graduate Student.
Phyiscs A-107, tianqi.zhaostonybrook.edu.

Mingliang Zhou, Graduate Student, mingliang.zhoustonybrook.edu.

Xinan Zhou, Graduate Student.
Physics D-126, Xinan.Zhoustonybrook.edu.

Zoya, Graduate Student, zoya.zoyastonybrook.edu.


Nuclear Physics - Theory

Moshe Kellerstein, Graduate Student.
Physics C-115, moshe.kellersteinstonybrook.edu.

Rasmus Larsen, Graduate Student.
Physics C-115, rasmus.n.larsenstonybrook.edu.

Yizhuang Liu, Graduate Student.
Physics C-115, yizhuang.liustonybrook.edu.

Mark Mace, Graduate Student.
Physics C-115, Mark.Macestonybrook.edu.

Aleksas Mazeliauskas, Graduate Student.
Physics C-115, aleksas.mazeliauskasstonybrook.edu.

Adith Ramamurti, Graduate Student.
Physics C-115, Adith.Ramamurtistonybrook.edu.


Nuclear and Heavy Ion Physics - Experimental

Huijun Ge, Graduate Student.
Physics B-120, huijun.gestonybrook.edu.

Vladimir Khachatryan, Graduate Student.
Physics C-123, vladimir.khachatryanstonybrook.edu.

Paul Kline, Graduate Student.
Physics B-119, paul.klinestonybrook.edu.

Hans Niederhausen, Graduate Student.
Physics B-119, hans.niederhausenstonybrook.edu.

Jiayin Sun, Graduate Student.
Physics B-120, 2-8182, jiayin.sunstonybrook.edu.

Yiqian Xu, Graduate Student, yiqian.xustonybrook.edu.

Facebook   Linkedin   Address:
Department of Physics and Astronomy
Stony Brook University
Stony Brook, NY 11794-3800
Contact:
Nathan.Leoce-Schappin@stonybrook.edu
Phone: (631) 632 8100
Fax: (631) 632 8176
WEB page maintained by
Nathan Leoce-Schappin
Nathan.Leoce-Schappin@stonybrook.edu
Unless otherwise noted, all content © Department of Physics and Astronomy, Stony Brook University.