SBU Logo CAS Logo

Dept. Logo

Follow the links below to the listing of graduate students according to research areas and institutions.

Agozzino, Luca
Amgalan, Anar
Aminov, Gleb
Andrade, Joseph
Andrews, Sydney
Ang, Jian Peng
Arnold, Brian
Barrios Sazo, Maria
Baserdem, Batuhan
Baumont, Lucie
Bautista, Jose Miguel
Behan, Connor
Bertino, Giulia
Bhambure, Jay
Biswas, Jyoti
Calabro, Melanie
Catanese, Anthony
Chang, Heng Fai
Chang, Jae Hyeok
Chaplinsky, Luke
Chen, Shuzhang
Chen, Yanzhu
Chen, Zheyang
Chen, Youjian
Chen, Xinzhong
Chen, Zhenyue
Cheng, Chuan
Cheng, Xi
Cho, Changhyun
Choi, Chang Ha
Ciobanu, Tudor
Clarke, Cameron
Cui, Guodong
Das, Ranit
de Bruin, Lillian
Demartini, Dallas
Demircan, Samet
Desai, Jay
Dick, Sebastian
Druks, Ori
Dunbrack, Aaron
Fan, Wenqing
Fang, Yuan
Fang, Yifan
Feldman, Catherine
Field-Pollatou, Angeliki
Flament, Mael
Frenklakh, David
Fu, Yue
Gera, Sonali
Giannakopoulou, Artemis Sofia
Gift, Daniel
Girmohanta, Sudhakantha
Gokhale, Rishikesh
Gonzalez, Fernando Araiza
Gordon, Colin
Goulart Cardoso, Gabriel Jose
Gura, Anna
Han, Dongwon
Hayes, Christopher
He, Tianyu
Hengrui, Zhan
Hiroki, Sukeno
Homiller, Samuel
Hu, Zhixiang
Huang, Haoyun
Huang, Jigui
Hung, Hsiang-Yu
Iapozzuto, Pietro
Jamieson, Andrew
Jeong, Min Soo
Jeong, Saebyeok
Ji, Zhongling
Jia, Mo
Jia, Yiyang
Jiang, Junjie
Jiang, Xuance
Jordaan, Bertus
Kang, Hoyoung
Kaufman, Brian
Kaushik, Sahal
Ke, Yan
Kellerstein, Moshe
Kim, Youngshin
Kim, Hyungrok
Klest, Henry
Kock, Arthur
Kongtawong, Sukho
Konstantinova, Tatiana
Korneev, Leonid
Krishna, Hare
Kulkarni, Aditya
Kutz, Tyler
Kwon, Joonhyuk
Lakshminarasimhan, Subramanian
Lanuza, Alfonso
Larkin, Jacob
Lee, Norton
Lee, Kyle
Lee, Jae Sung
Lee-Hand, Jeremy
Leeman, Joshua
Leung, Yue Hang
Li, Yabo
Li, Xinlong
Li, Hui
Li, Xiangdong
Li, Yuqi
Liang, Shuang
Liang, Tong
Lin, Ziyi
Liu, Rui
Liu, Shilin
Liu, Xiaoyang
Liu, Peifeng
Liu, Chuhang
Liu, Hanchen
Lnu, Dawa
Lo, Ho Chun
Logan, Jack
Lyu, Bochen
Ma, Yao
Martynenko, Sergey
McClung, Samuel
Mercado Lozano, Pedro
Mertes, Nicholas
Mills, Scott
Mogol, Gonenc
Monroy, Joseph
Moreno Virrueta, Julio Ceasar
Munagavalasa, Sravan
Nascimento, Caio
Ochoa, Miguel
Pachter, Jonathan
Park, HyeYun
Parkar, Gaurang
Parvathreddy, Sushruth Reddy
Patil, Roshni
Paul, Ananya
Pazmino, Arturo
Philip, Evan
Pomata, Nicholas
Prasad, Chaitanya
Pu, Rui
Pund, Rugved
Qi, Kuan
Qi, Yidi
Qiao, Yuhao
Rafkin, Eli
Ramamurti, Adith
Ramasubramanian, Niveditha
Ren, Yuanjie
Richards, Ryan
Rossi, Enrico
Roumpedakis, Konstantinos
Roy, Kaushik
Rudrigues De Almeida Lira, Filipe
Rui, Ziwen
Sagona-Stophel, Steven
Salazar Wong, Farid
Salberger, Olof
Santucci, Gabriel
Sauyet, Theodore
Saxena, Vivek
Schwartz, Ian
Sehgal, Siddharth
Seifnashri, Sahand
Shafi, Mohammed Rifath Khan
Sharma, Vidushi
Shih, Kai
Shiveshwarkar, Charuhas
Sholapurkar, Mukul
Shugert, Charles
Silfies, Myles
Singh, Vineet
Song, Zijian
Srinivasan, Radhakrishnan
Stewart, Michael
Su, Haowen
Sukeno, Hiroki
Tao, Shuo
Teklu, Abraham
Tsai, Tsung-Cheng
Tsuneto, Makoto
Tyndall, William
Vallari, Zoya
Van Nieuwenhuizen, Helena
Venkata, Aniruddha Tamma
Wang, Xuanhua
Wang, Yihan
Wang, Gongqi
Wang, Di
Wang, Yu-Ping
Wang, Yue
Wills, Alec
Wood, Kevin
Wu, Yuan Hui
Xie, Yunan
Xu, Junchao
Xu, Yiqian
Xu, Hao-Lan
Yan, Jiayang
Yan, Fanglida
Yang, Xiaoyu
Yao, Ziheng
Ye, Jiani
Ye, Tao
Ye, Weicheng
Yoo, Jun-Sik
Zakharov, Vladislav
Zeng, Yida
Zhang, Jiawei
Zhang, Hao
Zhang, Changcheng
Zhang, Zelong
Zhang, Xiaoyong
Zhang, Weibin
Zhang, Jingrui
Zhao, Yusheng
Zhao, Tianqi
Zhen, Cheng
Zhou, Ming
Zhou, Jiacheng

Accelerator and Beam Physics

Jyoti Biswas, Graduate Student.
Physics A-107, JyotiProkash.Biswasstonybrook.edu.

Hui Li, Graduate Student.
Physics D-126, hui.li.1stonybrook.edu.

Kai Shih, Graduate Student.
Physics B-130, kai.shihstonybrook.edu.


Astronomy

Maria Barrios Sazo, Graduate Student.
ESS 443C, Maria.BarriosSazostonybrook.edu.

Lucie Baumont, Graduate Student, lucie.baumontstonybrook.edu.

Angeliki Field-Pollatou, Graduate Student, angeliki.fieldpollatoustonybrook.edu.

Andrew Jamieson, Graduate Student.
Physics A-108, andrew.jamiesonstonybrook.edu.


Atomic, Molecular, and Optical Physics, Quantum Electronics

Brian Arnold, Graduate Student.
Physics S-140, brian.arnoldstonybrook.edu.

Yifan Fang, Graduate Student.
Physics S-140, Yifan.Fangstonybrook.edu.

Sonali Gera, Graduate Student.
Physics D-116, Sonali.Gerastonybrook.edu.

Bertus Jordaan, Graduate Student.
Physics S-137A, bertus.jordaanstonybrook.edu.

Brian Kaufman, Graduate Student, brian.m.kaufmanstonybrook.edu.

Joonhyuk Kwon, Graduate Student.
Physics C-121, Joonhyuk.Kwonstonybrook.edu.

Xinlong Li, Graduate Student, Xinlong.Listonybrook.edu.

Arturo Pazmino, Graduate Student.
Physics S-114, arturo.pazminostonybrook.edu.

Steven Sagona-Stophel, Graduate Student, Steven.Sagona-Stophelstonybrook.edu.

Myles Silfies, Graduate Student, Myles.Silfiesstonybrook.edu.

Michael Stewart, Graduate Student.
Physics S-114, michael.stewartstonybrook.edu.

Vladislav Zakharov, Graduate Student.
Physics B-120, vladislav.zakharovstonybrook.edu.


C.N. Yang Institute for Theoretical Physics

Jian Peng Ang, Graduate Student.
Math 6117, jianpeng.angstonybrook.edu.

Connor Behan, Graduate Student.
Physics C-121, Connor.Behanstonybrook.edu.

Jae Hyeok Chang, Graduate Student, JaeHyeok.Changstonybrook.edu.

Yanzhu Chen, Graduate Student.
Physics D-116, yanzhu.chenstonybrook.edu.

Changhyun Cho, Graduate Student.
Physics A-107, changhyun.Chostonybrook.edu.

Samuel Homiller, Graduate Student.
Physics D-120, samuel.homillerstonybrook.edu.

Kyle Lee, Graduate Student.
Physics D-116, KunSu.Leestonybrook.edu.

Yao Ma, Graduate Student, yao.mastonybrook.edu.

Julio Ceasar Moreno Virrueta, Graduate Student.
Physics D-116, juliocesar.morenovirruetastonybrook.edu.

Nicholas Pomata, Graduate Student.
Physics D-116, Nicholas.Pomatastonybrook.edu.

Konstantinos Roumpedakis, Graduate Student.
Physics D-116, Konstantinos.Roumpedakisstonybrook.edu.

Vivek Saxena, Graduate Student.
MT-6117, Vivek.Saxenastonybrook.edu.

Mukul Sholapurkar, Graduate Student.
Physics D-126, mukul.sholapurkarstonybrook.edu.


Condensed Matter - Experimental and Device Physics

Joseph Andrade, Graduate Student.
Physics D-126, Joseph.Andradestonybrook.edu.

Giulia Bertino, Graduate Student, giulia.bertinostonybrook.edu.

Anna Gura, Graduate Student.
Physics B-124, anna.gurastonybrook.edu.

Tatiana Konstantinova, Graduate Student.
BNL Buliding 480 1-127, tatiana.konstantinovastonybrook.edu.

Rui Liu, Graduate Student, Rui.Liustonybrook.edu.

Scott Mills, Graduate Student, Scott.Millsstonybrook.edu.


Condensed Matter Theory

Jack Logan, Graduate Student, John.Loganstonybrook.edu.

Vidushi Sharma, Graduate Student, Vidushi.Sharmastonybrook.edu.

Tianqi Zhao, Graduate Student.
Phyiscs A-107, tianqi.zhaostonybrook.edu.


High Energy Physics - Experimental

Christopher Hayes, Graduate Student.
Physics D-123, Christopher.R.Hayesstonybrook.edu.

Sergey Martynenko, Graduate Student, sergey.martynenkostonybrook.edu.

HyeYun Park, Graduate Student, HyeYun.Parkstonybrook.edu.

Gabriel Santucci, Graduate Student.
Physics D-125, gabriel.santuccistonybrook.edu.

Zoya Vallari, Graduate Student.
Physics D-125, zoya.zoyastonybrook.edu.

Yue Wang, Graduate Student.
Physics D-116, yue.wang.4stonybrook.edu.

Kevin Wood, Graduate Student, Kevin.Woodstonybrook.edu.


No affiliation

Anar Amgalan, Graduate Student, anar.amgalanstonybrook.edu.

Gleb Aminov, Graduate Student, Gleb.Aminovstonybrook.edu.

Sydney Andrews, Graduate Student.
Physics B-130, Sydney.Andrewsstonybrook.edu.

Batuhan Baserdem, Graduate Student.
Physics D-117, Batuhan.Baserdemstonybrook.edu.

Jose Miguel Bautista, Graduate Student.
Physics C-114, JoseMiguel.Bautistastonybrook.edu.

Jay Bhambure, Graduate Student, Jay.Bhamburestonybrook.edu.

Melanie Calabro, Graduate Student, Melanie.Calabrostonybrook.edu.

Anthony Catanese, Graduate Student, Anthony.Catanesestonybrook.edu.

Heng Fai Chang, Graduate Student.
Physics B-119, hengfai.changstonybrook.edu.

Luke Chaplinsky, Graduate Student, luke.chaplinskystonybrook.edu.

Shuzhang Chen, Graduate Student.
Physics D-116, shuzhang.Chenstonybrook.edu.

Zheyang Chen, Graduate Student, Zheyang.Chenstonybrook.edu.

Youjian Chen, Graduate Student.
Physics C-116, youjian.Chenstonybrook.edu.

Xinzhong Chen, Graduate Student.
Physics A-108, xinzhong.chenstonybrook.edu.

Zhenyue Chen, Graduate Student.
Physics C-116, zhenyue.chenstonybrook.edu.

Chuan Cheng, Graduate Student.
Physics C-123, Chuan.Cheng.1stonybrook.edu.

Xi Cheng, Graduate Student.
Physics D-120, cheng.xistonybrook.edu.

Chang Ha Choi, Graduate Student.
Physics D-118, changha.choistonybrook.edu.

Tudor Ciobanu, Graduate Student, Tudor.Ciobanustonybrook.edu.

Guodong Cui, Graduate Student.
Physics D-118, Guodong.Cuistonybrook.edu.

Ranit Das, Graduate Student, Ranit.Dasstonybrook.edu.

Lillian de Bruin, Graduate Student, Lilly.DeBruinstonybrook.edu.

Dallas Demartini, Graduate Student.
Physics D-126, Dallas.Demartinistonybrook.edu.

Samet Demircan, Graduate Student.
Physics B-119, samet.demircanstonybrook.edu.

Jay Desai, Graduate Student, Jay.Desaistonybrook.edu.

Sebastian Dick, Graduate Student.
Physics D-116, Sebastian.Dickstonybrook.edu.

Ori Druks, Graduate Student.
Phyiscs A-108, Ori.Druksstonybrook.edu.

Aaron Dunbrack, Graduate Student.
Physics B-120, aaron.Dunbrackstonybrook.edu.

Yuan Fang, Graduate Student.
Physics B-120, Yuan.Fang.3stonybrook.edu.

Catherine Feldman, Graduate Student, Catherine.Feldmanstonybrook.edu.

Mael Flament, Graduate Student.
Physics A-105, Mael.Flamentstonybrook.edu.

David Frenklakh, Graduate Student, David.Frenklakhstonybrook.edu.

Yue Fu, Graduate Student.
Physics D-116, Yue.Fustonybrook.edu.

Artemis Sofia Giannakopoulou, Graduate Student, ArtemisSofia.Giannakopouloustonybrook.edu.

Daniel Gift, Graduate Student.
Physics A-140, daniel.giftstonybrook.edu.

Sudhakantha Girmohanta, Graduate Student.
Physics B-126, Sudhakantha.Girmohantastonybrook.edu.

Rishikesh Gokhale, Graduate Student, Rishikesh.Gokhalestonybrook.edu.

Colin Gordon, Graduate Student, Colin.Gordonstonybrook.edu.

Gabriel Jose Goulart Cardoso, Graduate Student.
Physics B-128, GabrielJose.GoulartCardosostonybrook.edu.

Dongwon Han, Graduate Student.
Physics C-121, dongwon.hanstonybrook.edu.

Tianyu He, Graduate Student.
Physics D-126, Tianyu.Hestonybrook.edu.

Zhan Hengrui, Graduate Student.
Physics C-116, Zhan.Hengruistonybrook.edu.

Sukeno Hiroki, Graduate Student, Sukeno.Hirokistonybrook.edu.

Zhixiang Hu, Graduate Student.
Physics C-114, zhixiang.hustonybrook.edu.

Haoyun Huang, Graduate Student.
Physics A-105, Haoyun.Huangstonybrook.edu.

Jigui Huang, Graduate Student, Jigui.Huangstonybrook.edu.

Hsiang-Yu Hung, Graduate Student.
Physics C-116, hsiang-yu.hungstonybrook.edu.

Pietro Iapozzuto, Graduate Student.
Physics D-118, Pietro.Iapozzutostonybrook.edu.

Min Soo Jeong, Graduate Student, Jeong.MinSoostonybrook.edu.

Saebyeok Jeong, Graduate Student.
Physics B-130, Saebyeok.Jeongstonybrook.edu.

Mo Jia, Graduate Student.
Physics B-120, Mo.Jiastonybrook.edu.

Junjie Jiang, Graduate Student.
Physics C-116, JunJie.Jiangstonybrook.edu.

Xuance Jiang, Graduate Student, Xuance.Jiangstonybrook.edu.

Hoyoung Kang, Graduate Student, hoyoung.kangstonybrook.edu.

Yan Ke, Graduate Student.
Physics D-120, yan.kestonybrook.edu.

Youngshin Kim, Graduate Student.
Physics D-126, young.kim.1stonybrook.edu.

Hyungrok Kim, Graduate Student.
PhysicsA-108, hyungrok.kimstonybrook.edu.

Henry Klest, Graduate Student, Henry.Kleststonybrook.edu.

Arthur Kock, Graduate Student.
Physics C-116, Kock.Arthurstonybrook.edu.

Sukho Kongtawong, Graduate Student.
Physics B-120, Sukho.Kongtawongstonybrook.edu.

Leonid Korneev, Graduate Student, Leonid.Korneevstonybrook.edu.

Hare Krishna, Graduate Student, HareKrishna.HareKrishnastonybrook.edu.

Aditya Kulkarni, Graduate Student, Aditya.B.Kulkarnistonybrook.edu.

Subramanian Lakshminarasimhan, Graduate Student, subramanian.lakshminarasimhanstonybrook.edu.

Alfonso Lanuza, Graduate Student.
Physics A-141, Alfonso.Lanuzastonybrook.edu.

Jacob Larkin, Graduate Student, Jacob.larkinstonybrook.edu.

Norton Lee, Graduate Student.
Physics D-118, norton.leestonybrook.edu.

Jae Sung Lee, Graduate Student, JaeSung.Leestonybrook.edu.

Jeremy Lee-Hand, Graduate Student.
Physics B-126, jeremy.Lee-Handstonybrook.edu.

Joshua Leeman, Graduate Student, Joshua.Leemanstonybrook.edu.

Yabo Li, Graduate Student.
Physics B-119, Li.Yabostonybrook.edu.

Xiangdong Li, Graduate Student, xiangdong.listonybrook.edu.

Yuqi Li, Graduate Student.
Physics B-130, yuqi.listonybrook.edu.

Shuang Liang, Graduate Student.
Physics C-119, Shuang.Liangstonybrook.edu.

Tong Liang, Graduate Student.
Physics B-130, Tong.Liangstonybrook.edu.

Ziyi Lin, Graduate Student, Lin.Ziyistonybrook.edu.

Shilin Liu, Graduate Student.
Physics D-126, shilin.Liustonybrook.edu.

Xiaoyang Liu, Graduate Student, Xiaoyang.Liustonybrook.edu.

Chuhang Liu, Graduate Student, Chuhang.Liustonybrook.edu.

Hanchen Liu, Graduate Student, Hanchen.Liustonybrook.edu.

Dawa Lnu, Graduate Student.
Physics C-116, Dawa.Lnustonybrook.edu.

Ho Chun Lo, Graduate Student.
Physics D-116, HoChun.Lostonybrook.edu.

Bochen Lyu, Graduate Student.
Physics D-120, Bochen.Lvstonybrook.edu.

Samuel McClung, Graduate Student, Samuel.McClungstonybrook.edu.

Pedro Mercado Lozano, Graduate Student.
Physics B-128, Pedro.MercadoLozanostonybrook.edu.

Nicholas Mertes, Graduate Student.
Physics A-105, Nicholas.Mertesstonybrook.edu.

Gonenc Mogol, Graduate Student, Gonenc.Mogolstonybrook.edu.

Joseph Monroy, Graduate Student, Joseph.Monroystonybrook.edu.

Sravan Munagavalasa, Graduate Student, Sravan.Munagavalasastonybrook.edu.

Caio Nascimento, Graduate Student, Caio.Nascimentostonybrook.edu.

Miguel Ochoa, Graduate Student, Miguel.Ochoastonybrook.edu.

Jonathan Pachter, Graduate Student.
Physics A-107, Jonathan.Pachterstonybrook.edu.

Gaurang Parkar, Graduate Student.
Physics B-119, gaurang.Parkarstonybrook.edu.

Sushruth Reddy Parvathreddy, Graduate Student, SushruthReddy.Parvathreddystonybrook.edu.

Roshni Patil, Graduate Student, Roshni.Patilstonybrook.edu.

Ananya Paul, Graduate Student, Ananya.Paulstonybrook.edu.

Chaitanya Prasad, Graduate Student, Chaitanya.Prasadstonybrook.edu.

Rui Pu, Graduate Student.
Physics C-116, Rui.Pustonybrook.edu.

Rugved Pund, Graduate Student, Rugved.Pundstonybrook.edu.

Kuan Qi, Graduate Student.
Physics D-120, kuan.qistonybrook.edu.

Yidi Qi, Graduate Student, Yidi.Qistonybrook.edu.

Yuhao Qiao, Graduate Student, Yuhao.Qiaostonybrook.edu.

Eli Rafkin, Graduate Student.
Physics A-108, Eli.Rafkinstonybrook.edu.

Yuanjie Ren, Graduate Student, Yuanjie.Renstonybrook.edu.

Enrico Rossi, Graduate Student.
Physics B-128, enrico.rossistonybrook.edu.

Filipe Rudrigues De Almeida Lira, Graduate Student.
Physics A-141, filipe.Rudriguesstonybrook.edu.

Ziwen Rui, Graduate Student, Ziwen.Ziwenstonybrook.edu.

Farid Salazar Wong, Graduate Student.
Physics A-105, Farid.SalazarWongstonybrook.edu.

Olof Salberger, Graduate Student.
Physics B -126, Olof.Salbergerstonybrook.edu.

Theodore Sauyet, Graduate Student.
Physics B-119, theodore.sauyetuconn.edu.

Ian Schwartz, Graduate Student, Ian.Schwartzstonybrook.edu.

Siddharth Sehgal, Graduate Student.
Physics C-116, Siddharth.Sehgalstonybrook.edu.

Sahand Seifnashri, Graduate Student.
Physics D-120, Sahand.Seifnashristonybrook.edu.

Mohammed Rifath Khan Shafi, Graduate Student, MohammedRifath.Shafistonybrook.edu.

Charuhas Shiveshwarkar, Graduate Student.
Physics D-116, Charuhas-Waman.Shiveshwarkarstonybrook.edu.

Vineet Singh, Graduate Student.
Physics B-120, vineet.singhstonybrook.edu.

Zijian Song, Graduate Student, Zijian.Songstonybrook.edu.

Radhakrishnan Srinivasan, Graduate Student, Radhakrishnan.Srinivasanstonybrook.edu.

Haowen Su, Graduate Student.
Physics C-114, Haowen.Sustonybrook.edu.

Shuo Tao, Graduate Student.
Physics A-140, Shuo.Taostonybrook.edu.

Abraham Teklu, Graduate Student, Abraham.Teklustonybrook.edu.

Tsung-Cheng Tsai, Graduate Student, Tsung-Cheng.Tsaistonybrook.edu.

Makoto Tsuneto, Graduate Student, Makoto.Tsunetostonybrook.edu.

William Tyndall, Graduate Student.
Physics B-128, william.tyndallstonybrook.edu.

Helena Van Nieuwenhuizen, Graduate Student, Helena.VanNieuwenhuizenstonybrook.edu.

Aniruddha Tamma Venkata, Graduate Student, Aniruddha.Venkatastonybrook.edu.

Xuanhua Wang, Graduate Student.
Physics B-130, xuanhua.wangstonybrook.edu.

Yihan Wang, Graduate Student.
Physics D-118, Yihan.Wang.1stonybrook.edu.

Gongqi Wang, Graduate Student.
Physics C-116, Gongqi.Wangstonybrook.edu.

Di Wang, Graduate Student.
Physics D-120, di.wang.2stonybrook.edu.

Yu-Ping Wang, Graduate Student, Yu-Ping.Wangstonybrook.edu.

Alec Wills, Graduate Student.
Physics B-126, Alec.Willsstonybrook.edu.

Yuan Hui Wu, Graduate Student, YuanHui.Wustonybrook.edu.

Yunan Xie, Graduate Student, Yunan.Xiestonybrook.edu.

Junchao Xu, Graduate Student, Junchao.Xustonybrook.edu.

Hao-Lan Xu, Graduate Student.
Physics A-140, Hao-Lan.Xustonybrook.edu.

Jiayang Yan, Graduate Student.
Physics B-120, Jiayang.Yanstonybrook.edu.

Xiaoyu Yang, Graduate Student.
Physics D-118, Xiaoyu.Yangstonybrook.edu.

Ziheng Yao, Graduate Student.
Physics B-120, Ziheng.Yaostonybrook.edu.

Jiani Ye, Graduate Student.
Physics D-118, jiani.yestonybrook.edu.

Weicheng Ye, Graduate Student.
Physics C-114, Weicheng.Ye.1stonybrook.edu.

Yida Zeng, Graduate Student.
Physics B-128, Yida.Zengstonybrook.edu.

Jiawei Zhang, Graduate Student.
Physics C-116, Jiawei.Zhangstonybrook.edu.

Hao Zhang, Graduate Student.
Physics B-120, Hao.Zhang.1stonybrook.edu.

Changcheng Zhang, Graduate Student, Changcheng.Zhangstonybrook.edu.

Zelong Zhang, Graduate Student, Zelong.Zhang.1stonybrook.edu.

Xiaoyong Zhang, Graduate Student, Xiaoyong.Zhangstonybrook.edu.

Weibin Zhang, Graduate Student.
Physics A-141, Weibin.Zhangstonybrook.edu.

Jingrui Zhang, Graduate Student, Jingrui.Zhangstonybrook.edu.

Yusheng Zhao, Graduate Student, Yusheng.Zhaostonybrook.edu.

Cheng Zhen, Graduate Student.
Physics C-114, cheng.Zhenstonybrook.edu.

Ming Zhou, Graduate Student.
Physics B-130, Kun.H.Zhangstonybrook.edu.

Jiacheng Zhou, Graduate Student, jiacheng.Zhoustonybrook.edu.


Nuclear Physics - Theory

Yiyang Jia, Graduate Student, yiyang.jiastonybrook.edu.

Sahal Kaushik, Graduate Student, sahal.kaushikstonybrook.edu.

Moshe Kellerstein, Graduate Student, moshe.kellersteinstonybrook.edu.

Evan Philip, Graduate Student.
Physics D-116, Evan.Philipstonybrook.edu.

Adith Ramamurti, Graduate Student, Adith.Ramamurtistonybrook.edu.

Kaushik Roy, Graduate Student, kaushik.roy.1stonybrook.edu.

Charles Shugert, Graduate Student.
Physics B-130, charles.shurgertstonybrook.edu.

Fanglida Yan, Graduate Student, yan.fanglidastonybrook.edu.

Jun-Sik Yoo, Graduate Student.
Physics D-126, Jun-Sik.Yoostonybrook.edu.


Nuclear and Heavy Ion Physics - Experimental

Cameron Clarke, Graduate Student, cameron.clarkestonybrook.edu.

Wenqing Fan, Graduate Student, Wenqing.fanstonybrook.edu.

Fernando Araiza Gonzalez, Graduate Student.
Physics D-126, Fernando.AraizaGonzalezstonybrook.edu.

Zhongling Ji, Graduate Student, zhongling.jistonybrook.edu.

Tyler Kutz, Graduate Student, tyler.kutzstonybrook.edu.

Yue Hang Leung, Graduate Student.
Phyiscs C-120, yuehang.leungstonybrook.edu.

Peifeng Liu, Graduate Student.
Physics A-108, peifeng.liustonybrook.edu.

Niveditha Ramasubramanian, Graduate Student.
Physics D-116, niveditha.ramasubramanianstonybrook.edu.

Ryan Richards, Graduate Student, Ryan.Richardsstonybrook.edu.

Yiqian Xu, Graduate Student, yiqian.xustonybrook.edu.

Tao Ye, Graduate Student, Tao.Yestonybrook.edu.

Facebook   Linkedin   Address:
Department of Physics and Astronomy
Stony Brook University
Stony Brook, NY 11794-3800
Contact:
Nathan.Leoce-Schappin@stonybrook.edu
Phone: (631) 632 8100
Fax: (631) 632 8176
WEB page maintained by
Nathan Leoce-Schappin
Nathan.Leoce-Schappin@stonybrook.edu
Unless otherwise noted, all content © Department of Physics and Astronomy, Stony Brook University.