SBU Logo CAS Logo

Dept. Logo

Follow the links below to the listing of graduate students according to research areas and institutions.

Agozzino, Luca
Amgalan, Anar
Andrade, Joseph
Ang, Jian Peng
Arnold, Brian
Barrios Sazo, Maria
Baserdem, Batuhan
Baumont, Lucie
Bautista, Jose Miguel
Behan, Connor
Bertino, Giulia
Biswas, Jyoti
Bryant, Chris
Chang, Jae Hyeok
Chang, Mu-Hung
Chen, Yanzhu
Chen, Xinzhong
Chen, Lizhi
Cheng, Chuan
Choi, Gongjun
Ciavatti, Thomas
Clarke, Cameron
Cochran, Michael
Cui, Guodong
Dick, Sebastian
Dire, Alexander
Divilov, Simon
Ellison, Tyler
Fan, Wenqing
Fang, Yifan
Field-Pollatou, Angeliki
Flament, Mael
Ge, Huijun
Gera, Sonali
Gervais, Hualong
Gonzalez, Fernando Araiza
Gura, Anna
Han, Dongwon
Hayes, Christopher
Homiller, Samuel
Horton, Spencer
Hu, Zhixiang
Huang, Kuo-Wei
Ianzano, Christoper
Inaki, Taichi
Jamieson, Andrew
Jeong, Saebyeok
Ji, Zhongling
Jia, Yiyang
Jordaan, Bertus
Kaufman, Brian
Kaushik, Sahal
Kellerstein, Moshe
Khachatryan, Vladimir
Kim, Youngshin
Kongtawong, Sukho
Konstantinova, Tatiana
Krinner, Ludwig
Kutz, Tyler
Kwon, Joonhyuk
Larsen, Rasmus
Lee, Norton
Lee, Nanoom
Leung, Yue Hang
Li, Xinlong
Li, Hui
Li, Xiangdong
Li, Yuqi
Li, Xiaoyue
Liang, Shuang
Liang, Yunong
Liu, Wenhao
Liu, Rui
Liu, Shilin
Liu, Xiaoyang
Liu, Peifeng
Liu, Yizhuang
Logan, Jack
Ma, Yao
Mace, Mark
Martynenko, Sergey
Mazeliauskas, Aleksas
Mehta, Deval
Mihalik, Darin
Mihara, Kentaro
Mills, Scott
Mishra, Chinmay
Mishra, Ankita
Mock, Matthew
Montalbano, Alyssa
Moreno Virrueta, Julio Ceasar
Mu, Linfeng
Namazi, Mehdi
Nery, Jean
Niederhausen, Hans
Njoya, Oumarou
Pachter, Jonathan
Park, HyeYun
Pazmino, Arturo
Perkins, Christopher
Petrushina, Irina
Philip, Evan
Polacek, Martin
Pomata, Nicholas
Prakash, Abhishodh
Qian, Yachao
Qian, Jin
Ramamurti, Adith
Ramani, Harikrishnan
Ramasubramanian, Niveditha
Richards, Ryan
Roumpedakis, Konstantinos
Roy, Kaushik
Ryu, Taeho
Sagona-Stophel, Steven
Salazar Wong, Farid
Santucci, Gabriel
Saxena, Vivek
Schultz, Benjamin
Schweid, Benjamin
Seifnashri, Sahand
Sharma, Vidushi
Shi, Yanliang
Shih, Kai
Shiveshwarkar, Charuhas
Sholapurkar, Mukul
Shugert, Charles
Silfies, Myles
Singh, Vineet
Snider, Charles
Song, Ningqiang
Soto Cambres, Adrian
Spahn, Jeffrey
Stewart, Michael
Su, Haowen
Subramanya Prabhakar, Naveen
Tarantino, Nicolas
Tucker, John
Vallari, Zoya
Wang, Xuanhua
Wang, Di
Wang, Yihong
Wang, Yue
Willcox, Donald
Xu, Yiqian
Yalcin, Serpil
Yan, Jiayang
Yan, Fanglida
Yang, Shihui
Yao, Ziheng
Ye, Tao
Yoo, Jun-Sik
Zakharov, Vladislav
Zhai, Chenyu
Zhang, Kun
Zhang, Jiawei
Zhang, Hao
Zhang, Xinyu
Zhao, (Xin) Arthur
Zhao, Tianqi
Zhou, Ming
Zhou, Mingliang
Zhou, Xinan

Accelerator and Beam Physics

Jyoti Biswas, Graduate Student.
Physics A-107, JyotiProkash.Biswasstonybrook.edu.

Lizhi Chen, Graduate Student.
Physics D-120, lizhi.chenstonybrook.edu.

Hui Li, Graduate Student.
Physics D-126, hui.li.1stonybrook.edu.

Irina Petrushina, Graduate Student.
Physics C-119, Irina.Petrushinastonybrook.edu.

Kai Shih, Graduate Student.
Physics B-130, kai.shihstonybrook.edu.


Astronomy

Maria Barrios Sazo, Graduate Student.
ESS 443C, Maria.BarriosSazostonybrook.edu.

Angeliki Field-Pollatou, Graduate Student, angeliki.fieldpollatoustonybrook.edu.

Taeho Ryu, Graduate Student.
ESS 443B, taeho.ryustonybrook.edu.

Benjamin Schultz, Graduate Student.
ESS 443C, Benjamin.Schultzstonybrook.edu.


Atomic, Molecular, and Optical Physics, Quantum Electronics

Brian Arnold, Graduate Student.
Physics S-140, brian.arnoldstonybrook.edu.

Yifan Fang, Graduate Student.
Physics S-140, Yifan.Fangstonybrook.edu.

Spencer Horton, Graduate Student.
Physics S-138, spencer.hortonstonybrook.edu.

Taichi Inaki, Graduate Student.
Physics B-120, taichi.inakistonybrook.edu.

Bertus Jordaan, Graduate Student.
Physics S-137A, bertus.jordaanstonybrook.edu.

Brian Kaufman, Graduate Student, brian.m.kaufmanstonybrook.edu.

Ludwig Krinner, Graduate Student.
Physics S-114, ludwig.krinnerstonybrook.edu.

Mehdi Namazi, Graduate Student, mehdi.namazistonybrook.edu.

Oumarou Njoya, Graduate Student.
Physics C-121, oumarou.njoyastonybrook.edu.

Arturo Pazmino, Graduate Student.
Physics S-114, arturo.pazminostonybrook.edu.

Myles Silfies, Graduate Student.
Physics B-119, Myles.Silfiesstonybrook.edu.

Adrian Soto Cambres, Graduate Student.
IACS aisle #4, adrian.soto-cambresstonybrook.edu.

Michael Stewart, Graduate Student.
Physics S-114, michael.stewartstonybrook.edu.

Vladislav Zakharov, Graduate Student.
Physics S-140, vladislav.zakharovstonybrook.edu.

(Xin) Arthur Zhao, Graduate Student.
Physics B-138, xinakaarthur.zhaostonybrook.edu.


C.N. Yang Institute for Theoretical Physics

Jian Peng Ang, Graduate Student.
Math 6117, jianpeng.angstonybrook.edu.

Connor Behan, Graduate Student.
Physics C-121, Connor.Behanstonybrook.edu.

Gongjun Choi, Graduate Student.
Physics B-119, gongjun.choistonybrook.edu.

Alexander Dire, Graduate Student.
Physics D-116, alexander.direstonybrook.edu.

Kuo-Wei Huang, Graduate Student.
Physics C-119, kuo-wei.huangstonybrook.edu.

Yao Ma, Graduate Student.
Physics C-118, yao.mastonybrook.edu.

Martin Polacek, Graduate Student.
Physics C-123, martin.polacekstonybrook.edu.

Nicholas Pomata, Graduate Student.
Physics D-116, Nicholas.Pomatastonybrook.edu.

Abhishodh Prakash, Graduate Student.
Physics C-123, abhishodh.prakashstonybrook.edu.

Harikrishnan Ramani, Graduate Student.
Physics D-118, harikrishnan.ramanistonybrook.edu.

Vivek Saxena, Graduate Student.
Physics C-117, Vivek.Saxenastonybrook.edu.

Yanliang Shi, Graduate Student.
Physics D-120, yanliang.shistonybrook.edu.

Ningqiang Song, Graduate Student.
Physics C-119, Ningqiang.Songstonybrook.edu.

Naveen Subramanya Prabhakar, Graduate Student, naveen.subramanyaprabhakarstonybrook.edu.

Xinyu Zhang, Graduate Student.
Math 6117, xinyu.zhangstonybrook.edu.


Condensed Matter - Experimental and Device Physics

Thomas Ciavatti, Graduate Student.
Physics B-120, Thomas.Ciavattistonybrook.edu.

Simon Divilov, Graduate Student.
Physics C-121, simon.divilovstonybrook.edu.

Anna Gura, Graduate Student.
Physics B-124, anna.gurastonybrook.edu.

Tatiana Konstantinova, Graduate Student.
BNL Buliding 480 1-127, tatiana.konstantinovastonybrook.edu.

Rui Liu, Graduate Student.
Physics B-133, Rui.Liustonybrook.edu.

Jack Logan, Graduate Student.
Physics C-121, John.Loganstonybrook.edu.

Scott Mills, Graduate Student, Scott.Millsstonybrook.edu.


Condensed Matter Theory

Jean Nery, Graduate Student.
Physics C-119, juan.nerystonybrook.edu.

Abhishodh Prakash, Graduate Student.
Physics C-123, abhishodh.prakashstonybrook.edu.

Vidushi Sharma, Graduate Student.
Physics C-117, Vidushi.Sharmastonybrook.edu.

Nicolas Tarantino, Graduate Student.
Physics B-122C, nicolas.tarantinostonybrook.edu.

Tianqi Zhao, Graduate Student.
Phyiscs A-107, tianqi.zhaostonybrook.edu.


High Energy Physics - Experimental

Christopher Hayes, Graduate Student.
Physics D-123, Christopher.R.Hayesstonybrook.edu.

Xiaoyue Li, Graduate Student, xiaoyue.listonybrook.edu.

Sergey Martynenko, Graduate Student.
Physics B-120, sergey.martynenkostonybrook.edu.

Alyssa Montalbano, Graduate Student.
CERN, Geneva, Switzerland, alyssa.montalbanostonybrook.edu.

Gabriel Santucci, Graduate Student.
Physics D-125, gabriel.santuccistonybrook.edu.

Zoya Vallari, Graduate Student.
Physics D-125, zoya.zoyastonybrook.edu.

Yue Wang, Graduate Student.
Physics D-116, yue.wang.4stonybrook.edu.


No affiliation

Luca Agozzino, Graduate Student, Luca.Agozzinostonybrook.edu.

Anar Amgalan, Graduate Student, anar.amgalanstonybrook.edu.

Joseph Andrade, Graduate Student.
Physics D-126, Joseph.Andradestonybrook.edu.

Batuhan Baserdem, Graduate Student.
Physics D-117, Batuhan.Baserdemstonybrook.edu.

Lucie Baumont, Graduate Student, lucie.baumontstonybrook.edu.

Jose Miguel Bautista, Graduate Student.
Physics C-119, JoseMiguel.Bautistastonybrook.edu.

Giulia Bertino, Graduate Student.
Physics B-119, giulia.bertinostonybrook.edu.

Chris Bryant, Graduate Student.
Physics B-119, Chris.Bryantstonybrook.edu.

Jae Hyeok Chang, Graduate Student.
Physics B-119, JaeHyeok.Changstonybrook.edu.

Mu-Hung Chang, Graduate Student.
Physics D-120, mu-hung.changstonybrook.edu.

Yanzhu Chen, Graduate Student.
Physics C-117, yanzhu.chenstonybrook.edu.

Xinzhong Chen, Graduate Student.
Physics A-108, xinzhong.chenstonybrook.edu.

Chuan Cheng, Graduate Student.
Physics C-123, Chuan.Cheng.1stonybrook.edu.

Michael Cochran, Graduate Student.
Physics A-105, michael.cochranstonybrook.edu.

Guodong Cui, Graduate Student.
Physics D-118, Guodong.Cuistonybrook.edu.

Sebastian Dick, Graduate Student.
Physics D-116, Sebastian.Dickstonybrook.edu.

Tyler Ellison, Graduate Student.
Physics B-130, tyler.ellisonstonybrook.edu.

Mael Flament, Graduate Student.
Physics A-105, Mael.Flamentstonybrook.edu.

Sonali Gera, Graduate Student.
Physics D-116, Sonali.Gerastonybrook.edu.

Hualong Gervais, Graduate Student.
Physics A-105, hualong.gervaisstonybrook.edu.

Dongwon Han, Graduate Student.
Physics C-121, dongwon.hanstonybrook.edu.

Samuel Homiller, Graduate Student.
Physics D-120, samuel.homillerstonybrook.edu.

Zhixiang Hu, Graduate Student.
Physics C-119, zhixiang.hustonybrook.edu.

Christoper Ianzano, Graduate Student.
Physics C-121, Christopher.ianzanostonybrook.edu.

Andrew Jamieson, Graduate Student.
Physics A-108, andrew.jamiesonstonybrook.edu.

Saebyeok Jeong, Graduate Student.
Physics B-130, Saebyeok.Jeongstonybrook.edu.

Yiyang Jia, Graduate Student.
Physics B-120, yiyang.jiastonybrook.edu.

Sahal Kaushik, Graduate Student.
Physics C-117, sahal.kaushikstonybrook.edu.

Youngshin Kim, Graduate Student.
Physics C-123, young.kim.1stonybrook.edu.

Sukho Kongtawong, Graduate Student.
Physics B-120, Sukho.Kongtawongstonybrook.edu.

Joonhyuk Kwon, Graduate Student.
Physics C-121, Joonhyuk.Kwonstonybrook.edu.

Norton Lee, Graduate Student.
Physics D-118, norton.leestonybrook.edu.

Nanoom Lee, Graduate Student.
Physics C-117, nanoom.Leestonybrook.edu.

Xinlong Li, Graduate Student, Xinlong.Listonybrook.edu.

Xiangdong Li, Graduate Student.
Physics A-107, xiangdong.listonybrook.edu.

Yuqi Li, Graduate Student.
Physics B-130, yuqi.listonybrook.edu.

Shuang Liang, Graduate Student.
Physics C-119, Shuang.Liangstonybrook.edu.

Yunong Liang, Graduate Student.
Physics C-118, Yunong.Liangstonybrook.edu.

Wenhao Liu, Graduate Student.
Physics C-118, wenhao.liustonybrook.edu.

Shilin Liu, Graduate Student.
Physics D-126, shilin.Liustonybrook.edu.

Xiaoyang Liu, Graduate Student.
Physics C-118, Xiaoyang.Liustonybrook.edu.

Peifeng Liu, Graduate Student.
Physics A-108, peifeng.liustonybrook.edu.

Deval Mehta, Graduate Student.
Physics B-119, Deval.Mehtastonybrook.edu.

Kentaro Mihara, Graduate Student.
Physics D-120, kentaro.miharastonybrook.edu.

Chinmay Mishra, Graduate Student.
Physics A-108, chinmay.mishrastonybrook.edu.

Ankita Mishra, Graduate Student.
Physics B-120, Ankita.Mishrastonybrook.edu.

Matthew Mock, Graduate Student.
Physics D-120, matthew.mockstonybrook.edu.

Julio Ceasar Moreno Virrueta, Graduate Student.
Physics C-123, juliocesar.morenovirruetastonybrook.edu.

Linfeng Mu, Graduate Student.
Physics D-118, mu.linfengstonybrook.edu.

Jonathan Pachter, Graduate Student.
Physics A-107, Jonathan.Pachterstonybrook.edu.

HyeYun Park, Graduate Student, HyeYun.Parkstonybrook.edu.

Christopher Perkins, Graduate Student, Christopher.Perkinsstonybrook.edu.

Yachao Qian, Graduate Student.
Physics B-120, yachao.qianstonybrook.edu.

Jin Qian, Graduate Student.
Physics B-119, Jin.Qian.1stonybrook.edu.

Konstantinos Roumpedakis, Graduate Student.
Physics D-116, Konstantinos.Roumpedakisstonybrook.edu.

Kaushik Roy, Graduate Student.
Physics C-117, kaushik.roy.1stonybrook.edu.

Steven Sagona-Stophel, Graduate Student, Steven.Sagona-Stophelstonybrook.edu.

Farid Salazar Wong, Graduate Student.
Physics A-105, Farid.SalazarWongstonybrook.edu.

Benjamin Schweid, Graduate Student, Benjamin.Schweidstonybrook.edu.

Sahand Seifnashri, Graduate Student.
Physics D-120, Sahand.Seifnashristonybrook.edu.

Charuhas Shiveshwarkar, Graduate Student.
Physics A-107, Charuhas-Waman.Shiveshwarkarstonybrook.edu.

Mukul Sholapurkar, Graduate Student.
Physics D-126, mukul.sholapurkarstonybrook.edu.

Charles Shugert, Graduate Student.
Physics B-130, charles.shurgertstonybrook.edu.

Vineet Singh, Graduate Student.
Physics B-120, vineet.singhstonybrook.edu.

Charles Snider, Graduate Student.
Physics B-120, Charles.Sniderstonybrook.edu.

Jeffrey Spahn, Gradaute Student.
Physics C-117, Jeffrey.Spahnstonybrook.edu.

Haowen Su, Graduate Student.
Physics C-119, Haowen.Sustonybrook.edu.

John Tucker, Graduate Student.
Physics C-118, john.tuckerstonybrook.edu.

Xuanhua Wang, Graduate Student.
Physics B-130, xuanhua.wangstonybrook.edu.

Di Wang, Graduate Student.
Physics D-120, di.wang.2stonybrook.edu.

Yihong Wang, Graduate Student, yihong.wangstonybrook.edu.

Donald Willcox, Graduate Student.
Physics A-107, donald.willcoxstonybrook.edu.

Jiayang Yan, Graduate Student, Jiayang.Yanstonybrook.edu.

Fanglida Yan, Graduate Student.
Physics C-118, yan.fanglidastonybrook.edu.

Shihui Yang, Graduate Student.
Physics D-126, Shihui.Yangstonybrook.edu.

Ziheng Yao, Graduate Student, Ziheng.Yaostonybrook.edu.

Jun-Sik Yoo, Graduate Student.
Physics D-126, Jun-Sik.Yoostonybrook.edu.

Chenyu Zhai, Graduate Student, Chenyu.Zhaistonybrook.edu.

Kun Zhang, Graduate Student.
Physics D-126, Kun.H.Zhangstonybrook.edu.

Jiawei Zhang, Graduate Student.
Physics C-121, Jiawei.Zhangstonybrook.edu.

Hao Zhang, Graduate Student.
Physics B-120, Hao.Zhang.1stonybrook.edu.

Ming Zhou, Graduate Student.
Physics B-130, Kun.H.Zhangstonybrook.edu.

Mingliang Zhou, Graduate Student, mingliang.zhoustonybrook.edu.

Xinan Zhou, Graduate Student.
Physics D-126, Xinan.Zhoustonybrook.edu.


Nuclear Physics - Theory

Moshe Kellerstein, Graduate Student.
Physics C-115, moshe.kellersteinstonybrook.edu.

Rasmus Larsen, Graduate Student.
Physics C-115, rasmus.n.larsenstonybrook.edu.

Yizhuang Liu, Graduate Student.
Physics C-115, yizhuang.liustonybrook.edu.

Mark Mace, Graduate Student.
Physics C-115, Mark.Macestonybrook.edu.

Aleksas Mazeliauskas, Graduate Student.
Physics C-115, aleksas.mazeliauskasstonybrook.edu.

Evan Philip, Graduate Student.
Physics D-116, Evan.Philipstonybrook.edu.

Adith Ramamurti, Graduate Student.
Physics C-115, Adith.Ramamurtistonybrook.edu.


Nuclear and Heavy Ion Physics - Experimental

Cameron Clarke, Graduate Student.
Physics B-119, cameron.clarkestonybrook.edu.

Wenqing Fan, Graduate Student.
Physics C-116, Wenqing.fanstonybrook.edu.

Huijun Ge, Graduate Student.
Physics B-120, huijun.gestonybrook.edu.

Fernando Araiza Gonzalez, Graduate Student.
Physics D-126, Fernando.AraizaGonzalezstonybrook.edu.

Zhongling Ji, Graduate Student, zhongling.jistonybrook.edu.

Vladimir Khachatryan, Graduate Student.
Physics C-123, vladimir.khachatryanstonybrook.edu.

Tyler Kutz, Graduate Student.
Physics C-114, tyler.kutzstonybrook.edu.

Yue Hang Leung, Graduate Student.
Phyiscs C-120, yuehang.leungstonybrook.edu.

Darin Mihalik, Graduate Student.
Physics B-119, darin.mihalikstonybrook.edu.

Hans Niederhausen, Graduate Student.
Physics C-114, hans.niederhausenstonybrook.edu.

Niveditha Ramasubramanian, Graduate Student.
Physics C-121, niveditha.ramasubramanianstonybrook.edu.

Ryan Richards, Graduate Student.
Physics B-120, Ryan.Richardsstonybrook.edu.

Yiqian Xu, Graduate Student.
Physics C-114, yiqian.xustonybrook.edu.

Serpil Yalcin, Graduate Student, serpil.yalcinstonybrook.edu.

Tao Ye, Graduate Student.
Physics B-120, Tao.Yestonybrook.edu.

Facebook   Linkedin   Address:
Department of Physics and Astronomy
Stony Brook University
Stony Brook, NY 11794-3800
Contact:
Nathan.Leoce-Schappin@stonybrook.edu
Phone: (631) 632 8100
Fax: (631) 632 8176
WEB page maintained by
Nathan Leoce-Schappin
Nathan.Leoce-Schappin@stonybrook.edu
Unless otherwise noted, all content © Department of Physics and Astronomy, Stony Brook University.