SBU Logo CAS Logo

Dept. Logo

Follow the links below to the listing of graduate students according to research areas and institutions.

Adams, Duncan
Albert, Jan
Alekseev, Sergey
Aminov, Gleb
Amorosso, Rocco
Andrade, Joseph
Athanasakos, Dimitrios
Bachhawat, Nikhil
Baserdem, Batuhan
Baumont, Lucie
Bautista, Jose Miguel
Bennett, Jason
Bertino, Giulia
Bhambure, Jay
Biswas, Jyoti
Boyd, Brendan
Buonocore, Edoardo
Busis, Adam
Catanese, Anthony
Chen, Shuzhang
Chen, Yanzhu
Chen, Yue
Chen, Zheyang
Cheng, Chuan
Choi, Chang Ha
Choi, Yichul
Clarke, Cameron
Cui, Guodong
Dapolito, Michael
Demartini, Dallas
Demircan, Samet
Desai, Jay
Dick, Sebastian
Doomra, Vassu
Druks, Ori
Du, Dounan
Dunbrack, Aaron
Dyro, Karol
Eder, Charles
Fan, Hsin
Fang, Yuan
Fang, Yifan
Farno, Soheil
Feldman, Catherine
Finnelli, Kristina
Forslund, Matthew
Fox, Liam
Frenklakh, David
Gaikwad, Apurva
Gera, Sonali
Giannakopoulou, Artemis Sofia
Gift, Daniel
Giles, Michael
Girmohanta, Sudhakantha
Gokhale, Rishikesh
Gordon, Jonathan
Gordon, Colin
Goulart Cardoso, Gabriel Jose
Grekov, Andrei
Gungi, Adithya
Guo, Wenhan
Guo, Tongzhou
Guo, Yuying
Han, Dongwon
Hu, Zehao
Huang, Hongyi
Iapozzuto, Pietro
Jamieson, Andrew
Jeong, Min Soo
Ji, Jiayu
Ji, Zhongling
Jia, Mo
Jia, Yiyang
Jiang, Junjie
Jiang, Xuance
Johnson, Eric
Kaufman, Brian
Kaushik, Sahal
Kaushik, Kedarsh
Ke, Yan
Kim, Youngshin
Kim, Grace
Kingan, Arun
Klest, Henry
Knop, Waltraut
Kocher, Charles
Kock, Arthur
Kongtawong, Sukho
Koots, Rian
Korneev, Leonid
Krishna, Hare
Kumar, Nikhil
Kwon, Joonhyuk
Lanuza, Alfonso
Larkin, Jacob
Lee, Norton
Lee, Jae Sung
Lee-Hand, Jeremy
Leeman, Joshua
Li, Yabo
Li, Xinlong
Li, Hui
Li, Yuqi
Liang, Shuang
Liang, Tong
Lin, Ziyi
Litvinov, Mikhail
Liu, Shilin
Liu, Xiaoyang
Liu, Peifeng
Liu, Chuhang
Lodhen, Tsering
Logan, Jack
Lyukova, Mars
Macinnis, Amanda
Martynenko, Sergey
McCarthy, Neil
McClung, Samuel
Mercado Lozano, Pedro
Mogol, Gonenc
Ochoa, Miguel
Pachter, Jonathan
Patil, Roshni
Pomata, Nicholas
Prasad, Chaitanya
Pu, Rui
Pund, Rugved
Qi, Yidi
Rafkin, Eli
Ramasubramanian, Niveditha
Raut, Sanil
Richards, Ryan
Rutledge, Jay
Sagona-Stophel, Steven
Salazar Wong, Farid
Salberger, Olof
Sauyet, Theodore
Schwartz, Ian
Sehgal, Siddharth
Seifnashri, Sahand
Sharma, Vidushi
Shih, Kai
Shiveshwarkar, Charuhas
Sholapurkar, Mukul
Shugert, Charles
Silfies, Myles
Singal, Aman
Singh, Yashvinder
Smith Clark, Alexander
Srinivasan, Radhakrishnan
Suczewski, Gregory
Suebka, Surakawin
Sukeno, Hiroki
Sun, Jiacheng
Tagaras, Michael
Teklu, Abraham
Thotakura, Bharath
Tsuneto, Makoto
Van Nieuwenhuizen, Helena
Venkata, Aniruddha Tamma
Wallace, Chase
Wang, Xuanhua
Wang, Yihan
Wang, Di
Wang, Yu-Ping
Wang, Yue
Wills, Alec
Wood, Kevin
Wu, Yuan Hui
Xiao, Kaitai
Xu, Hailin
Xu, Hao-Lan
Xue, Zetong
Yan, Fanglida
Yang, Xiaoyu
Yao, Ziheng
Ye, Jiani
Ye, Tao
Yoo, Jun-Sik
Yu, Hongye
Zakharov, Vladislav
Zhang, Qiyu
Zhang, Changcheng
Zhang, Zelong
Zhang, Weibin
Zhao, Yusheng
Zhao, Tianqi
Zhen, Cheng
Zhou, Zijian

Accelerator and Beam Physics

Nikhil Bachhawat, Graduate Student.
Physics D-126, Nikhil.Bachhawatstonybrook.edu.

Jyoti Biswas, Graduate Student.
Physics A-107, JyotiProkash.Biswasstonybrook.edu.

Apurva Gaikwad, Graduate Student.
Physics C-116, Apurva.Gaikwadstonybrook.edu.

Arun Kingan, Graduate Student, Arun.Kinganstonybrook.edu.

Sukho Kongtawong, Graduate Student, Sukho.Kongtawongstonybrook.edu.

Nikhil Kumar, Graduate Student.
Physics D-126, nikhil.kumarstonybrook.edu.

Hui Li, Graduate Student, hui.li.1stonybrook.edu.

Roshni Patil, Graduate Student, Roshni.Patilstonybrook.edu.

Kai Shih, Graduate Student.
Physics D-116, kai.shihstonybrook.edu.

Surakawin Suebka, Graduate Student.
Physics B-119, Surakawin.Suebkastonybrook.edu.

Yuan Hui Wu, Graduate Student, YuanHui.Wustonybrook.edu.


Astronomy

Lucie Baumont, Graduate Student, lucie.baumontstonybrook.edu.

Jose Miguel Bautista, Graduate Student, JoseMiguel.Bautistastonybrook.edu.

Hsin Fan, Graduate Student.
Physics C-116, Hsin.Fanstonybrook.edu.

Dongwon Han, Graduate Student, dongwon.hanstonybrook.edu.

Zehao Hu, Graduate Student.
Physics C-115, Zehao.Hustonybrook.edu.

Xinlong Li, Graduate Student, Xinlong.Listonybrook.edu.

Shuang Liang, Graduate Student.
Physics C-119, Shuang.Liangstonybrook.edu.

Amanda Macinnis, Graduate Student.
Physics C-116, Amanda.Macinnisstonybrook.edu.

Chaitanya Prasad, Graduate Student.
Physics D-118, Chaitanya.Prasadstonybrook.edu.

Rugved Pund, Graduate Student.
Physics D-120, Rugved.Pundstonybrook.edu.

Radhakrishnan Srinivasan, Graduate Student, Radhakrishnan.Srinivasanstonybrook.edu.

Yihan Wang, Graduate Student.
Physics D-118, Yihan.Wang.1stonybrook.edu.

Jiani Ye, Graduate Student.
Physics D-118, jiani.yestonybrook.edu.

Tianqi Zhao, Graduate Student, tianqi.zhaostonybrook.edu.


Atomic, Molecular, and Optical Physics, Quantum Electronics

Anthony Catanese, Graduate Student, Anthony.Catanesestonybrook.edu.

Chuan Cheng, Graduate Student.
Physics S-139A, Chuan.Cheng.1stonybrook.edu.

Guodong Cui, Graduate Student.
Physics D-118, Guodong.Cuistonybrook.edu.

Samet Demircan, Graduate Student.
Physics B-126, Samet.Demircanstonybrook.edu.

Dounan Du, Graduate Student.
Physics B-130, Dounan.Dustonybrook.edu.

Yifan Fang, Graduate Student.
Physics S-140, Yifan.Fangstonybrook.edu.

Soheil Farno, Graduate Student, Soheil.Farnostonybrook.edu.

Sonali Gera, Graduate Student, Sonali.Gerastonybrook.edu.

Rishikesh Gokhale, Graduate Student.
Physics S-142, Rishikesh.Gokhalestonybrook.edu.

Brian Kaufman, Graduate Student, brian.m.kaufmanstonybrook.edu.

Youngshin Kim, Graduate Student, young.kim.1stonybrook.edu.

Joonhyuk Kwon, Graduate Student, Joonhyuk.Kwonstonybrook.edu.

Alfonso Lanuza, Graduate Student, Alfonso.Lanuzastonybrook.edu.

Xiaoyang Liu, Graduate Student, Xiaoyang.Liustonybrook.edu.

Samuel McClung, Graduate Student, Samuel.McClungstonybrook.edu.

Eli Rafkin, Graduate Student.
Physics A-108, Eli.Rafkinstonybrook.edu.

Jay Rutledge, Graduate Student, jay.rutledgestonybrook.edu.

Steven Sagona-Stophel, Graduate Student, Steven.Sagona-Stophelstonybrook.edu.

Ian Schwartz, Graduate Student, Ian.Schwartzstonybrook.edu.

Siddharth Sehgal, Graduate Student, Siddharth.Sehgalstonybrook.edu.

Myles Silfies, Graduate Student, Myles.Silfiesstonybrook.edu.

Xuanhua Wang, Graduate Student, xuanhua.wangstonybrook.edu.


C.N. Yang Institute for Theoretical Physics

Gleb Aminov, Graduate Student.
Physics D-116, Gleb.Aminovstonybrook.edu.

Yanzhu Chen, Graduate Student, yanzhu.chenstonybrook.edu.

Chang Ha Choi, Graduate Student.
Physics D-118, changha.choistonybrook.edu.

Artemis Sofia Giannakopoulou, Graduate Student.
Physics A-141, ArtemisSofia.Giannakopouloustonybrook.edu.

Daniel Gift, Graduate Student.
Physics B-126, daniel.giftstonybrook.edu.

Sudhakantha Girmohanta, Graduate Student.
Physics A-140, Sudhakantha.Girmohantastonybrook.edu.

Andrew Jamieson, Graduate Student, andrew.jamiesonstonybrook.edu.

Waltraut Knop, Graduate Student.
Physics S-107, Waltraut.Knopstonybrook.edu.

Hare Krishna, Graduate Student.
Physics D-118, HareKrishna.HareKrishnastonybrook.edu.

Norton Lee, Graduate Student.
Physics D-118, norton.leestonybrook.edu.

Yabo Li, Graduate Student, Li.Yabostonybrook.edu.

Yuqi Li, Graduate Student.
Physics D-116, yuqi.listonybrook.edu.

Gonenc Mogol, Graduate Student.
Physics S-107, Gonenc.Mogolstonybrook.edu.

Nicholas Pomata, Graduate Student, Nicholas.Pomatastonybrook.edu.

Olof Salberger, Graduate Student.
Physics B-126, Olof.Salbergerstonybrook.edu.

Sahand Seifnashri, Graduate Student.
Physics A-141, Sahand.Seifnashristonybrook.edu.

Charuhas Shiveshwarkar, Graduate Student.
Physics D-116, Charuhas-Waman.Shiveshwarkarstonybrook.edu.

Mukul Sholapurkar, Graduate Student, mukul.sholapurkarstonybrook.edu.

Aniruddha Tamma Venkata, Graduate Student.
Physics A-108, Aniruddha.Venkatastonybrook.edu.

Di Wang, Graduate Student, di.wang.2stonybrook.edu.

Yu-Ping Wang, Graduate Student, Yu-Ping.Wangstonybrook.edu.

Hao-Lan Xu, Graduate Student.
Physics D-118, Hao-Lan.Xustonybrook.edu.

Hongye Yu, Graduate Student.
Physics D-120, Hongye.Yustonybrook.edu.

Yusheng Zhao, Graduate Student.
Physics D-120, Yusheng.Zhaostonybrook.edu.


Condensed Matter - Experimental and Device Physics

Joseph Andrade, Graduate Student.
Physics D-126, Joseph.Andradestonybrook.edu.

Giulia Bertino, Graduate Student.
Physics B-124, giulia.bertinostonybrook.edu.

Shuzhang Chen, Graduate Student, shuzhang.Chenstonybrook.edu.

Karol Dyro, Graduate Student.
Physics D-126, Karol.Dyrostonybrook.edu.

Pietro Iapozzuto, Graduate Student.
Physics D-118, Pietro.Iapozzutostonybrook.edu.

Chuhang Liu, Graduate Student.
Physics S-107, Chuhang.Liustonybrook.edu.

Pedro Mercado Lozano, Graduate Student.
Physics B-128, Pedro.MercadoLozanostonybrook.edu.

Rui Pu, Graduate Student.
Physics B-128, Rui.Pustonybrook.edu.

Theodore Sauyet, Graduate Student, theodore.sauyetuconn.edu.

Jiacheng Sun, Graduate Student.
Physics C-116, Jiacheng.Sunstonybrook.edu.

Makoto Tsuneto, Graduate Student, Makoto.Tsunetostonybrook.edu.

Kaitai Xiao, Graduate Student.
Physics C-115, Kaitai.Xiaostonybrook.edu.

Ziheng Yao, Graduate Student.
Physics B-120, Ziheng.Yaostonybrook.edu.


Condensed Matter Theory

Yue Chen, Graduate Student.
Physics B-119, Yue.Chen.3stonybrook.edu.

Sebastian Dick, Graduate Student, Sebastian.Dickstonybrook.edu.

Aaron Dunbrack, Graduate Student.
Physics S-107, aaron.Dunbrackstonybrook.edu.

Yuan Fang, Graduate Student.
Physics D-116, Yuan.Fang.3stonybrook.edu.

Colin Gordon, Graduate Student.
Physics D-116, Colin.Gordonstonybrook.edu.

Gabriel Jose Goulart Cardoso, Graduate Student.
Physics B-128, GabrielJose.GoulartCardosostonybrook.edu.

Xuance Jiang, Graduate Student.
Physics D-120, Xuance.Jiangstonybrook.edu.

Kedarsh Kaushik, Graduate Student.
Physics C-114, Kedarsh.Kaushikstonybrook.edu.

Leonid Korneev, Graduate Student.
Physics A-108, Leonid.Korneevstonybrook.edu.

Jeremy Lee-Hand, Graduate Student, jeremy.Lee-Handstonybrook.edu.

Jack Logan, Graduate Student.
BNL, John.Loganstonybrook.edu.

Vidushi Sharma, Graduate Student, Vidushi.Sharmastonybrook.edu.

Alec Wills, Graduate Student.
Physics B-126, Alec.Willsstonybrook.edu.

Cheng Zhen, Graduate Student.
Physics B-128, cheng.Zhenstonybrook.edu.

Zijian Zhou, Graduate Student.
Physics D-126, Zijian.Zhoustonybrook.edu.


High Energy Physics - Experimental

Jay Bhambure, Graduate Student.
Physics B-126, Jay.Bhamburestonybrook.edu.

Min Soo Jeong, Graduate Student, Jeong.MinSoostonybrook.edu.

Mo Jia, Graduate Student.
Physics S-107, Mo.Jiastonybrook.edu.

Junjie Jiang, Graduate Student.
Physics C-116, JunJie.Jiangstonybrook.edu.

Yan Ke, Graduate Student, yan.kestonybrook.edu.

Jacob Larkin, Graduate Student, Jacob.larkinstonybrook.edu.

Shilin Liu, Graduate Student, shilin.Liustonybrook.edu.

Sergey Martynenko, Graduate Student, sergey.martynenkostonybrook.edu.

Sanil Raut, Graduate Student.
Physics D-126, Sanil.Rautstonybrook.edu.

Abraham Teklu, Graduate Student, Abraham.Teklustonybrook.edu.

Yue Wang, Graduate Student.
Physics D-116, yue.wang.4stonybrook.edu.

Kevin Wood, Graduate Student.
Physics D-125, Kevin.Woodstonybrook.edu.


No affiliation

Jason Bennett, Graduate Student.
Physics B-120, Jason.Bennettstonybrook.edu.

Brendan Boyd, Graduate Student.
Physics B-120, Boyd.Brendanstonybrook.edu.

Edoardo Buonocore, Graduate Student.
Physics B-120, Edoardo.Buonocorestonybrook.edu.

Michael Dapolito, Graduate Student.
Physics B-120, Michael.Dapolitostonybrook.edu.

Charles Eder, Graduate Student, Charles.Ederstonybrook.edu.

Liam Fox, Graduate Student, Liam.Foxstonybrook.edu.

Hongyi Huang, Graduate Student.
Physics C-115, Hongyi.Huangstonybrook.edu.

Ziyi Lin, Graduate Student, Lin.Ziyistonybrook.edu.

Tsering Lodhen, Graduate Student.
Physics B-119, Tsering.Lodhenstonybrook.edu.

Neil McCarthy, Graduate Student.
Physics B-120, Neil.McCarthystonybrook.edu.

Miguel Ochoa, Graduate Student, Miguel.Ochoastonybrook.edu.

Yashvinder Singh, Graduate Student.
Physics C-114, Yashvinder.Singhstonybrook.edu.

Gregory Suczewski, Graduate Student.
Physics B-120, Gregory.Suczewskistonybrook.edu.

Michael Tagaras, Graduate Student.
Physics C-116, Michael.Tagarasstonybrook.edu.

Bharath Thotakura, Graduate Student, Bharat.Thotakurastonybrook.edu.

Chase Wallace, Graduate Student.
Physics B-120, Chase.Wallacestonybrook.edu.

Qiyu Zhang, Graduate Student, Qiyu.Zhangstonybrook.edu.


Nuclear Physics - Theory

Dallas Demartini, Graduate Student.
Physics C-118, Dallas.Demartinistonybrook.edu.

Ori Druks, Graduate Student, Ori.Druksstonybrook.edu.

David Frenklakh, Graduate Student, David.Frenklakhstonybrook.edu.

Yiyang Jia, Graduate Student.
Physics D-120, yiyang.jiastonybrook.edu.

Sahal Kaushik, Graduate Student, sahal.kaushikstonybrook.edu.

Arthur Kock, Graduate Student.
Physics B-126, Kock.Arthurstonybrook.edu.

Jae Sung Lee, Graduate Student, JaeSung.Leestonybrook.edu.

Farid Salazar Wong, Graduate Student.
Physics A-105, Farid.SalazarWongstonybrook.edu.

Charles Shugert, Graduate Student, charles.shurgertstonybrook.edu.

Fanglida Yan, Graduate Student, yan.fanglidastonybrook.edu.

Jun-Sik Yoo, Graduate Student.
Physics D-120, Jun-Sik.Yoostonybrook.edu.


Nuclear and Heavy Ion Physics - Experimental

Cameron Clarke, Graduate Student, cameron.clarkestonybrook.edu.

Jay Desai, Graduate Student.
Physics D-116, Jay.Desaistonybrook.edu.

Vassu Doomra, Graduate Student.
Physics B-130, Vassu.Doomrastonybrook.edu.

Catherine Feldman, Graduate Student.
Physics B- 128, Catherine.Feldmanstonybrook.edu.

Kristina Finnelli, Graduate Student.
Physics C-114, Kristina.Finnellistonybrook.edu.

Adithya Gungi, Graduate Student.
Physics C-116, Adithya.Gungistonybrook.edu.

Tongzhou Guo, Graduate Student.
Physics C-114, Tongzhou.Guostonybrook.edu.

Yuying Guo, Graduate Student.
Physics C-115, Yuying.Guostonybrook.edu.

Zhongling Ji, Graduate Student, zhongling.jistonybrook.edu.

Henry Klest, Graduate Student, Henry.Kleststonybrook.edu.

Peifeng Liu, Graduate Student, peifeng.liustonybrook.edu.

Niveditha Ramasubramanian, Graduate Student.
Physics C-121, niveditha.ramasubramanianstonybrook.edu.

Ryan Richards, Graduate Student, Ryan.Richardsstonybrook.edu.

Tao Ye, Graduate Student, Tao.Yestonybrook.edu.

Vladislav Zakharov, Graduate Student, vladislav.zakharovstonybrook.edu.

Zelong Zhang, Graduate Student.
Physics A-105, Zelong.Zhang.1stonybrook.edu.

Weibin Zhang, Graduate Student, Weibin.Zhangstonybrook.edu.


Physical Biology

Batuhan Baserdem, Graduate Student.
Cold Spring Harbor Laboratory, Batuhan.Baserdemstonybrook.edu.

Tong Liang, Graduate Student, Tong.Liangstonybrook.edu.

Jonathan Pachter, Graduate Student, Jonathan.Pachterstonybrook.edu.

Helena Van Nieuwenhuizen, Graduate Student, Helena.VanNieuwenhuizenstonybrook.edu.

Facebook   Linkedin   Address:
Department of Physics and Astronomy
Stony Brook University
Stony Brook, NY 11794-3800
Contact:
Nathan.Leoce-Schappin@stonybrook.edu
Phone: (631) 632 8100
Fax: (631) 632 8176
WEB page maintained by
Nathan Leoce-Schappin
Nathan.Leoce-Schappin@stonybrook.edu
Unless otherwise noted, all content © Department of Physics and Astronomy, Stony Brook University.